Thursday, January 22, 2015

Rozwój Małego Księcia w miesiącach (podsumowania)

PIERWSZY ROK

Pierwszy miesiąc Małego Księcia: Klik
Dwa miesiące Małego Księcia:
Trzy miesiące Małego Księcia: Klik
Cztery miesiące Małego Księcia: Klik
Pięć miesięcy Małego Księcia: Klik
Sześć miesięcy Małego Księcia: Klik
Siedem miesięcy Małego Księcia: Klik
Osiem miesięcy Małego Księcia:  Klik
Dziewięć miesięcy Małego Księcia: Klik
Dziesięć miesięcy Małego Księcia: Klik
Jedenaście miesięcy Małego Księcia: Klik
Dwanaście miesięcy Małego Księcia:  Klik

DRUGI ROK

Trzynaście miesięcy Małego Księcia: część 1: Klik oraz część 2: Klik
Czternaście miesięcy Małego Księcia: Klik
Piętnaście miesięcy Małego Księcia: Klik
Szesnaście miesięcy Małego Księcia: Klik
Siedemnaście miesięcy Małego Księcia: Klik
Osiemnaście miesięcy Małego Księcia: Klik
Dziewiętnaście miesięcy Małego Księcia: Klik
Dwadzieścia miesięcy Małego Księcia: Klik
Dwadzieścia jeden miesięcy Małego Księcia: Klik
Dwadzieścia dwa miesiące Małego Księcia:
Dwadzieścia trzy miesiące Małego Księcia:
Dwadzieścia cztery miesiące Małego Księcia: Klik

TRZECI ROK

Dwa lata i cztery miesiące: Klik
Dwa lata i pół roku: Klik